Хошаба Олександр Мирославович

Публікації

150. Хошаба О.М. Автоматизация проведения нагрузочных воздействий на прикладные сервисы для моделирования вычислительных систем // ІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології в моделюванні" : Збірник матеріалів конференції.-Вінниця, 2018.-С.94-96.

149. Хошаба О.М., Романюк О.Н. Організаційна робота Центру інновацій в електронному урядуванні Вінницького національного технічного університету // Міжнародна науково-практична конференція "Наукові проблеми державотворення України" : Тези допов.-Вінниця, 2017.

148. Хошаба А.М. Имитационное моделирование процессов в вычислительных системах с использованием теории конечных автоматов // ХIІ Мiжнародна науково-практична конференцiя "Математичне та імінаційне моделювання систем": Тези допов.-Чернігів, 2017.-С. 321-325.

147. Кандзюба С.П., Хошаба О.М., Пігарєв Ю.Б.  Електронна взаємодія органів публічної влади / Частина 14: Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. – К.: ФОП Моска­ленко О.М., 2017. – 60 с.

146. Хошаба О.М. Захист інформації в системах електронного урядування / Частина 13: Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. – К.: ФОП Моска­ленко О.М., 2017. – 72 с.

145. Хошаба А.М. Концептуальная модель производительности вычислительных систем // ХІ Мiжнародна науково-практична конференцiя "Математичне та імінаційне моделювання систем": Тези допов.-Жукин, 2016.-С. 417-420.

144. Хошаба А.М. Калибровочный метод как основа потенциальной составляющей в методологии тестирования производительности вычислительных систем // Всеукраїнський науково-практичний семінар "Сучасні проблеми тестування прикладного програмного забезпечення": Тези допов.-Полтава, 2016.-С. 30-33.

143. Хошаба А.М. Изучение метода калибровки как важного составляющего теории производительности вычислительных систем // ІIІ Мiжнародна науково-практична конференцiя "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці": Тези допов.-Черкаси, 2016.-С. 35-36.

142. Хошаба О.М. Реалізація механізму Port Knocking як дієвого способу боротьби з brute-force атаками //П’ята Міжнародна науково-практична конференція «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації».-Тези допов.-Вінниця, 2016.-С. 69-70.

141. Хошаба О.М., Гриб'юк О.О. Системно-концептуальний підхід щодо побудови та функціонування комп'ютерно орієнтованого середовища навчання // VI Мiжнародна науково-практична конференцiя "FOSS Lviv 2016": Тези допов.-Львів, 2016.-С. 49-53.

140. Гриб'юк О.О., Хошаба О.М. Вільнопоширюване програмне забезпечення в контексті варіативності моделей комп'ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу // VI Мiжнародна науково-практична конференцiя "FOSS Lviv 2016": Тези допов.-Львів, 2016.-С. 31-35.

139. Хошаба А.М., Романюк А.Н. Проблемы и решения внедрения служб безопасности информационных ресурсов в компьютерных системах и сетях // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ»: //Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. - Вінниця, 2015 р. - C. 397-401.

138. Хошаба А.М., Степанюк Д.С. Математическое моделирование производительности программно-технических комплексов на основе клеточных автоматов //Проблеми механіки та фізико-хімії конденсованого стану речовини: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції.-Миколаїв, Україна, 17 - 19 вересня 2015 р. – C. 239-242.

137. Хошаба А.М. Построение информационной системы для компьютерного моделирования производительности программно-технического комплекса // Вестник Херсонского национального технического университета №3(56), 2015.-Херсон.-С.-303-307.

136. Хошаба О.М., Романюк О.Н. Досвід використання OPEN SOURCE технологій у Вінницькому національному технічному університеті. // V Мiжнародна науково-практична конференцiя "FOSS Lviv 2015": Тези допов.-Львів, 2015.-С. 102.

135. Хошаба А.М. Математическая модель фаз производительности вычислительных систем. // Вестник Херсонского национального технического университета №3(50), 2014.-Херсон.-С.-523-527.

134. Хошаба А.М. Анализ математических моделей производительности вычислительных систем. // Дев'ята Мiжнародна науково-практична конференцiя "Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2014": Тези допов.-Київ-Жуков, 2014.-С. 240-243.

133. Хошаба О.М. Дослідження надійності функціонування систем з керування потоками даних у комп'ютерних мережах. // ІІ Мiжнародна науково-практична конференцiя "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці": Тези допов.-Черкаси, 2014.-С. 107-108.

132. Хошаба А.М. Математическая модель фаз производительности вычислительных систем. // Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та коп‘ютерна інженерія» Тези допов.- Вінниця, 2014.-С. 301-302.

131. Хошаба А.М. Проблемы организации работы корпоративных компьютерных сетей. // IV Між­на­родна науково-практична кон­ференція «Методи та засоби кодування, захисту й ущіль­нен­ня інформації», 23-25 квітня 2013 року, м. Вінниця. – С.325 – 328.

130. Михалевич В.М., Хошаба О.М., Чухно М.В. Наближена модель приватної хмари у навчанні вищої математики. // Всеукраїнський науково-методичний Інтернет-семінар «Хмарні технології в освіті», Київ–Черкаси–Кривий Ріг, 21–22 грудня 2012 року. – С.118 – 119.

129. Хошаба А.М. Опыт использования облачных технологий в учебном процессе. // 8 міжнародна конференція “Інтернет – Освіта – Наука – 2012” -  вересень-жовтень 2012. – Вінниця, ВНТУ. – С.229 – 232.

128. Хошаба А.М. Разработка приложений в сервис-ориентированной архитектуре. // Третя мiжнародна науково-практична конференцiя "Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія": Тези допов.-Вiнниця, 2012.-С. 48-50.

127. Хошаба А.М. Некоторые аспекты функционирования сервис ориентированной архитектуры. // 7 міжнародна конференція “Інтернет – Освіта – Наука – 2010” -  вересень-жовтень 2010. – Вінниця, ВНТУ. – С.438 – 441.

126. Хошаба А.М., Ткачук Л.В. Использование облачных вычислений как перспективного направления в дистанционном обучении. // Збірник наукових праць XVI Міжнародної науково-практичної конференцiї "Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі.": Том 2. Наукові праці-Київ, 2010.-С. 129-131.

125. Хошаба О.М. Методи розпізнавання потоків даних що надходять до сервіс-орієнтованих систем комп'ютерних мереж. // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія №2 (9), 2007. - Вінниця. - с.146-152.

124. Хошаба O.М., Ференець В.Д. Особливості безпечної роботи домених систем імен. // Перша мiжнародна науково-практична конференцiя "Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації": Тези допов.-Вiнниця, 2007.-С. 52.

123. Хошаба O.М., Крилов С.В. Особливості роботи автоматичних систем боротьби зі СПАМОМ. // Перша мiжнародна науково-практична конференцiя "Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації": Тези допов.-Вiнниця, 2007.-С. 51.

122. Хошаба O.М., Ференець В.Д. Дослідження моделі роботи жорсткого диску серверу мультиагентної системи. // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія №1 (8), 2007. - Вінниця. - с.113-118.

121. Хошаба O.М., Ференець В.Д. Оцінка ефективності роботи комп’ютерних мереж на основі функціонування мультиагентної системи. // Радіоелектронні і комп'ютерні системи №8(27), 2007. - Харків. - с.40-48.

120. Хошаба O.М. Аналіз продуктивності функціонування мультиагентних систем у комп’ютерних мережах. // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія №3 (7), 2006. - Вінниця. - с.122-126.

119. Хошаба О.М., Лисак Н.В., Ференець В.Д. Оцінка стійкості функціонування агентів мультиагентної системи у комп’ютерних мережах //5 мiжнародна конференцiя IОН-2006: Мат. допов.-Вiнниця, 2006.-С. 383-388.

118. Хошаба О.М. Моделі викладання дисципліни „Комп’ютерні мережі” системи eLearning Server слухачам курсу спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій” //5 мiжнародна конференцiя IОН-2006: Мат. допов.-Вiнниця, 2006.-С. 124-125.

117. Хошаба O.М. Побудова мультиагентної системи з керування потоками даних у комп’ютерних мережах. // Вестник Херсонского государственного технического университета №1(24), 2006.-Херсон.-С.-276-281.

116. Хошаба O.М. Підвищення надійності функціонування сервіс-орієнтованих систем у комп'ютерних мережах за допомогою мультиагентного підходу. // Радіоелектронні і комп'ютерні системи №5, 2006. - Полтава. - с.36-40.

115. Хошаба O.М., Савін А.В. Розробка методів розпізнавання образів для рішення задач руху радіокерованих об'єктів у мультиагентних системах. // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології №1 (11), 2006. – Вінниця. – с.89-92. 

114. Хошаба О.М., Співак І.Г. Автоматизована система розпізнавання спам-повідомлень // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія №1(5), 2006. - Вінниця. - с.146-153. 

113. Хошаба О.М., Савін А.В., Корбут В.Е. Комп'ютерна програма "Мультиагентна система з керування рухомими об'єктами (радіокерованими машинками)". Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 12834 від 18.04.2005р. 

112. Хошаба О.М., Власюк Б.А., Крилов С.В. Комп'ютерна програма "Мультиагентна система з керування потоками даних у комп'ютерних мережах". Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 12833 від 18.04.2005р.

111. Хошаба О.М., Марченков О.С., Коновалюк Ю.М. Використання логіко-часового методу для управління потоками даних у комп'ютерних мережах // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія №3, 2005. - Вінниця. - с.247-252.

110. Хошаба О.М., Денисюк А.В. Дослідження функціонування мультиагентних систем для управління інформаційними ресурсами комп'ютерних мереж // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія №2, 2005. - Вінниця. - с.45-49. 

109. Хошаба О.М., Співак І.Г. Побудова автоматизованної системи по боротьбі зі спамом. // VІІІ міжнародна конференція з контроля та управління в складних системах (КУСС-2005), 2005. - Вінниця. - с.104. 

108. Хошаба О., Марченков О., Коновалюк Ю. Методи підвищення ефективності функціонування комп'ютерних мереж за допомогою системи управління потоками даних // VІІІ міжнародна конференція з контроля та управління в складних системах (КУСС-2005), 2005. - Вінниця. - с.103. 

107. Хошаба О.М. Визначення основних характеристик завантаженості агента мультиагентної системи у комп'ютерній мережі // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія №2, 2005. - Вінниця. - с.42-48.

106. Хошаба О.М., Войцех О.А. Побудова системи управління розподілом ресурсів на основі мультиагентного підходу // Вестник Херсонского государственного технического университета №1(21), 2005.-Херсон.-С.-334-339.

105. Хошаба О.М., Савін А.В. Використання інтелектуальних методів розпізнавання образів для рішення задач руху радіокерованих об'єктів у мультиагентних системах // ІІІ міжнародна конференція з оптоелектроних інформаційних технологій "Photonics-ODS 2005", 2005. - Вінниця. - с.94-95. 

104. Хошаба О.М. Дослідження функціонування динамічних інтелектуальних систем у комп'ютерних мережах // Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій. Збірка наукових праць у п'яти томах. Т. 2., 2005. - Євпаторія. - с.140-144.

103. Хошаба О.М. Операційні системи комп’ютерних мереж. // Навчальній посібник - Вiнниця: ВНТУ, 2004. 115 C.

102. Хошаба О.М., Савін А.В., Корбут В.Е. Розв'язання деяких задач побудови математичної моделі для рухомих об'єктів // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія №1, 2004. - Вінниця. - с.62-65.

101. Хошаба О.М., Дячок О.А. Проблеми та ефектитивнi рiшення побудови сучасних комп'ютерних мереж // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія №1, 2004. - Вінниця. - с.41-43. 

100. Хошаба О.М., Войцех О.А. Використання принципів міжагентної взаємодії при управлінні проектами на підприємстві // Управління проектами та розвиток виробництва №4, 2004. – Луганськ. – с.69-75.

99. Хошаба A.М. О проблеме определения эффективности работы мультиагентных систем при управлении потоком данных в компьютерных сетях. // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології №1 (7), 2004. – Вінниця. – с.139-144. 

98. Келеберда И.Н., Лесная Н.С., Милашенко Д.А., Хошаба A.М. Реализация децентролизованного поиска учебных материалов с использованием программных агентов в компьютерных сетях //Образование и виртуальность – 2004. Сборник научных трудов 8-ой международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования – Харьков-Ялта: УАДО. 2004 – С.165 – 171. 

97. Хошаба О.М., Войцех О.А. Використання принципів міжагентного спілкування при побудові мультиагентної системи // 2 международная научно-практическая конференция “Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами” - 2004. – Харьков: Нац. аэрокосмич. Университет им. Жуковского – С.94 – 95.

96. Месюра В.И., Хошаба А.М., Юхимчук С.В. Эффективные решения построения модели управления информационными ресурсами для дистанционного образования // Управляющие системы и машины. Международный журнал №4, 2004.-Киев.-С.45-49.

95. Ф. Рогальский, М. Сидорук, В. Сидорук, A. Хошаба Разработка механизма согласования интересов менеджеров и акционеров //4 мiжнародна конференцiя IОН-2004: Мат. допов.-Вiнниця, 2004.-С. 635-637.

94. Хошаба A.М., Дячок О.А. Использование современных информационных технологий при создании корпоративной компьютерной сети //4 мiжнародна конференцiя IОН-2004: Мат. допов.-Вiнниця, 2004.-С. 301-306.

93. Хошаба A.М., Месюра Н.В. Решение некоторых проблем управления и защиты информационных ресурсов в компьютерных сетях // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології №2 (4), 2004. – Вінниця. – с.244-249. 

92. Volodymyr Mesyura, Alexander Hoshaba, Serhiy Yuhimchuk, Natalia Mesura The effective decisions of model's construction of information resources management on distance learning //Development and Application Systems, Proceedings of the 7th International Conference, University of Suceava, Romania, 2004.-P.436-440.

91. Хошаба О.М., Войцех О.А. Розробка програмних інструментів для побудови мультиагентних систем // Вісник Технологічного університету Поділля №2 Ч.1, Т2 (60) 2004.-Хмельницький.-С.104-107.

90. Хошаба О.М., Романюк С.О., Дячок О.А. Аналіз предметної галузі як основний етап побудови мультиагентних систем // Вестник Херсонского государственного технического университета №1(19), 2004.-Херсон.-С.264-267.

89. Khoshaba O.M. The protocols of basic services of Internet. Laboratory practical work on the subject "Software of intellectual systems".- Вiнниця: ВДТУ, 2003. - 85 с.

88. Khoshaba O.M., Yukhimchuk S.V. Operation System Unix. Part I. Laboratory practical work on the subject "Microporcessors and software of intellectual systems".- Вiнниця: ВДТУ, 2003. - 46 с.

87. Яровенко О.Б., Шевчук В.І., Гнатишин М.С., Хошаба О.М., Алексеєнко Н.Я., Яворенко М.Ф. Методичні підходи до корекції чинників ризику порушень серцево-судинної діяльності у хворих з наслідками травм нижніх кінцівок. // Методичні рекомендації, Вінниця, 2003., 26 c.

86. Хошаба A.М. Определение эффектив­ности использования мультиагентных систем в области управления потоками данных в компьютерных сетях // Математические модели в образовании, науке и промышленности: Сб. науч. трудов.-С.-Пб: Санкт-Петербургское отделение МАН ВШ, 2003. С. 254-257.

85. Хошаба О.М., Месюра Н.В. Решение некоторых проблем защиты мультиагентных систем // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні, Випуск 7, 2003.-Київ.-С.49-53.

84. Месюра В.И., Хошаба А.М., Юхимчук С.В. Использование современных технологий при управлении доступом к информационным ресурсам по дистанционному образованию //Международный семинар «Сетевое общество – Е-технологии для всех»: -Киев, 2003.-С. 81-83. 

83. Хошаба А.М. Решение проблем создания или изменения существующих правил Firewall в операционной системе Unix // Защита информации: Сборник научных трудов.-Киев: НАУ, 2003.-С.5-9.

82. Хошаба А.М., Месюра Н.В. Обзор использования интеллектуальных технологий при управлении сложными объектами // Международная конференция «Теория и техника передачи, приема и обработки информации»: -Харьков, 2003.-С. 282-283. 

81. Хошаба O.M, Войцех О.А. Використання мультиагентних систем та інтелектуальних агентів в управлінні складними системами //Контроль і управління в складних системах. Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції. - Універсум. - Вінниця,2003.-С.224. 

80. Хошаба O.M, Месюра Н.В. Практика решения проблем контроля и управления потоком данных в компьютерных сетях //Контроль і управління в складних системах. Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції. - Універсум. - Вінниця,2003.-С.110.

79. Khoshaba O.M., Mesyura N.V. Creating and defining of the main function charac-teristics of the multiagent systems in the computer networks //1-a Мiжнародна науково-технічна конференцiя ACSN-2003: Мат. допов.-Львів, 2003.-С. 75-78. 

78. Хошаба A.М., Месюра Н.В. Использование интел­лектуальных систем для создания защиты информационных ресурсов компьютерных сетей // Мiжнародна науково-практична конференцiя студентів, аспірантів та молодих вчених: Мат. допов.-Київ, 2003.-С. 129.

77. Хошаба A.М., Силагин А.В. Использование интеллектуальных систем в области защиты информационных ресурсов компьютерных сетей //4 мiжнародна науково-практична конференцiя "Право і суспільство: актуальні проблеми взаємодії": Мат. допов.-Вiнниця, 2003.-С. 195. 

76. Хошаба A.М. Использование мультиагентных систем для защиты информационных ресурсов компьютерных сетей // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні, Випуск 6, 2003.-Київ.-С.28-33.

75. Хошаба A.М., Месюра Н.В. Использование мультиагентных систем в области защиты информационных ресурсов компьютерных сетей // Труды 4 международной научно-практической конференции "Современные информационные и электронные технологии", 2003.-Одесса.-С.134.

74. Хошаба A.М., Войцех Е.А., Месюра Н.В. Методы построения систем управления и мониторинга потоков данных в компьютерных сетях на основе интеллектуальных технологий // Вестник Херсонского государственного технического университета №2(18), 2003.-Херсон.-С.172-178.

73. Хошаба О.М., Войцех О.А., Месюра Н.В. Використання інтелектуальних технологій при побудові засобів захисту інформації в комп'ютерних мережах // Вісник Технологічного університету Поділля №3, 2003.-Хмельницький.-С.138-142.

72. Alexander Hoshaba, Natalia Mesura, Elena Voitseh The definition of the efficiency of the multiagent systems' using in the field of management by the data flow of computer networks //Advances in Electrical and Computer Engineering, Volume 3(10), Number 1(19), University of Suceava, Romania, 2003.-P.94-98. 

71. Хошаба A.М. Организация безопасной работы локальных и корпоративных компьютерных сетей на базе системы Firewall // Науково-технічний журнал „Захист інформації” №2 (15), 2003. –– С. 17 –  24.

70. Хошаба A.М., Войцех О.А., Месюра Н.В. Использование мультиагентных интеллектуальных систем в международной компьютерной сети Интернет//Матер. допов., 5- научна конференция "Интернет - среда за нови технологии в информационното общество". - октомври 2002. - Велико Търново. - С.26 - 34.

69. Хошаба О.М., Войцех О.А. Розробка мультиагентних інтелектуальних систем в міжранодній комп’ютерній мережі Internet // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Спецвипуск. – 2002. –– С. 53 –  58.

68. Хошаба О.М. Практика впровадження програмних засобів по моніторінгу і фільтрації WEB- та FTP -інформації мережі Internet // Вісник ВПІ №3, 2002.- С.65-68.

67. Хошаба О.М., Войцех О.А. Проектування сучасної інформаційної системи на основі міжнародної комп’ютерної мережі Інтернет // 3 міжнародна конференція “Інтернет – Освіта – Наука – 2002” -  жовтень 2002. – Вінниця, ВДТУ. – С.395 – 399.

66. Хошаба A.М., Юхимчук С.В Использование интеллектуальных технологий при построении мультиагентных систем в международной компьютерной сети Интернет //3 мiжнародна конференцiя IОН-2002: Мат. допов.-Вiнниця, 2002.-С. 301-306.

65. Хошаба A.М., Король М.П. Альтернативные методы построения интеллектуальных систем международной компьютерной сети Internet // Вестник Херсонского государственного технического универ­ситета №14, 2002.-Херсон.-С.206-211.

64. Хошаба O., Борей З., Войцех О. Розробка програм по моніторінгу інформаційних ресурсів мережі Internet //Контроль і управління в складних системах. Тези доповідей шостої міжнародної науково-технічної конференції. - Універсум. - Вінниця,2001.-С.163. 

63. Хошаба A.М., Король М.П. Использование некоторых аспектов повышения общей безопасности в корпоративных компьютерных сетях // Вестник Херсонского государственного технического универ­ситета №1 (10), 2001.-Херсон.-С.136-138.

62. Хошаба А.М., Король М.П. Решение некоторых проблем построения медицинских информационных структур в Internet'e //Теорія і практика перебудови. Збірник наукових праць. Спецвыпуск журнала. 2001.-Вінниця-Мукачево.-С.273-274. 

61. Хошаба О.М. Протоколи основних служб міжнародної комп'ютерної мережі Internet. Лабораторний практикум. Навчальній посібник - В.: ВДТУ, 2000, - 104 с.

60. Жук С.І., Гнатишин М.С., Белов О.О., Хошаба O.М.  Індивідуальне прогнозування невиношування вагітності у жінок з різними клініко-біологічними та соціально-психологічними характеристиками (Методичні рекомендації). Вінниця, 2000.-16с. 

59. Яровенко О.Б., Шевчук В.I., Гнатишин М.С., Хошаба О.М. Iндивiдуальне прогнозування порушень серцево-судинної дiяльностi чоловiкiв з наслiдками травм нижнiх кiнцiвок // Методичнi рекомендацiї. Вiнниця, 2000, 13 c.

58. Хошаба O.M. Побудова систем для оцінки медичної інформації в мережі Internet. Монографія. Вінниця. УНІВЕРСУМ-Вінниця 2000. -108 с. 

57. Хошаба О.М. Розробка та впровадження Web-орієнтованих фільтрувальних програмних засобів міжнародної комп'ютерної мережі Internet // Вісник ВПІ №6, 2000.- С.60-64.

56. Хошаба О.М. Впровадження програмних засобів моніторингу WEB- та FTP- орієнтованих інформаційних ресурсів міжнародної комп'ютерної мережі INTERNET // Технологические системы №4 (6), 2000.-Киев.-С.91-93.

55. Хошаба О.М. Застосування та особливості використання програмних засобів по моніторингу WEB- та FTP- орієнтованих інформаційних ресурсів міжнародної комп'ютерної мережі INTERNET // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах №4, 2000.-Хмельницький.-С.97-102. 

54. Хошаба О.М., Cавчук О.О. До рішення проблеми побудови систем по дистанційному навчанню на основі Web-технологій міжнародної комп'ютерної мережі Internet // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах №2, 2000.-Хмельницький.-С.121-123. 

53. Hoshaba A.М., Khandelwal S. Development of the web-oriented filtering software for the Internet //Друга міжнародна конференція ІОН-2000: Мат. допов.-Вінниця, 2000.-С. 75-79. 

52. Хошаба О.М., Савчук А.А. Некоторые аспекты повышения общей безопасности сети Intranet/Internet // Друга міжнародна конференція ІОН-2000: Вінниця, 2000.-С. 71-74.

51. Хошаба A.М., Степанчук Ю.В. Использование новых подходов в решении проблемы высокоскоростного доступа к ресурсам международной компьютерной сети Internet //Друга міжнародна конференція ІОН-2000: Мат. допов.-Вінниця, 2000.-С. 53-54.

50. Khoshaba O. Construction of the intellectual distributed Web-oriented systems, based on filtration information //International Conference on Optoelectronic Information Technologies: Abstracts.-Vinnytsia,Ukraine, 2000.-P.65.

49. Mesyura V., Khoshaba O. Construction of biomedical systems in the Internet //International Conference on Optoelectronic Information Technologies: Abstracts.-Vinnytsia,Ukraine, 2000.-P.99-100.

48. Хошаба A.М. Построение распределенных web-ориентированных систем, основанных на фильтрации информации //Технологические системы №3 (5), 2000.-Киев.-С.96-98. 

47. Хошаба A.М., Сокур М.И. К решению проблемы построения медицинских информационных структур в Internet'e //XVI науково-практична конференцiя вищих медичних закладів освіти Вінницького регіону: Мат. допов.-Вінниця, 2000.-С. 60-61.

46. Хошаба A.М. Разработка и внедрение web-ориентированных фильтрующих программных средств в международной компьютерной сети Internet //Вестник Херсонского государственного технического университета №1 (7), 2000.-Херсон.-С.168-173.

45. Хошаба O.М. Ефективна та безпечна робота в міжнародній комп'ютерній мережі Internet. Лабораторний практикум з дисциплiни "Програмне забезпечення iнтелектуальних систем". Для студентiв бакалаврських напрямкiв 6.0915 та 6.0804.-Вiнниця: ВДТУ, 1999. - 59с.  

44. Болюх Д.Б., Хошаба О.М. Прогностичні коефіцієнти для визначення тривалості життя хворих на рак шлунка // Рац. пропозиція. - N 48 від 8.10.99.

43. Хошаба O.М., Cавчук О.О. Рішення деяких проблем захисту інформації в локальних та глобальних комп'ютерних мережах //Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах №4, 1999.-Хмельницький.-С.124-126.

42. Хошаба А.М., Месюра В.И. Деятельность центра электронных коммуникаций Винницкого государственного технического университета в области развития медицинской информатики /"Актуальні питання психіатрії та наркології" Матерiали обласної науково-практичної конференцii, 1999.-Вінниця.-С.15-16.

41. Минцер О.П., Хошаба А.М. О методах повышения качества медицинского обслуживания населения в международной компьютерной сети Internet /"Актуальні питання психіатрії та наркології" Матерiали обласної науково-практичної конференцii, 1999.-Вінниця.-С.11-14.

40. Сокур М.И., Хошаба А.М. Построение медицинских информационных структур как важное и необходимое направление в развитии международной компьютерной сети Internet /"Актуальні питання психіатрії та наркології" Матерiали обласної науково-практичної конференцii, 1999.-Вінниця.-С.8-10. 

39. Юхимчук С.В., Хошаба О.М. Рiшення деяких проблем вивчення сучасних комп'ютерних технологiй в учбовому процесi ВУЗа //Вестник Херсонского государственного технического университета №5, 1999.-Херсон.-С.138-139.

38. Хошаба O.М. Порiвняльна характеристика застосування програмних засобiв по обробцi даних на Web-серверi вузла Internet з використанням методiв математичноi статистики //Вiсник ВПI-1999.-N3.-С.54-60.

37. Хошаба А.М. Разработка распределенных систем управления качеством размещения медицинских данных в международной компьютерной сети Internet /"Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-99) "Матерiали п'ятоi мiжнародноi науково-технiчноi конференцii, 1999.-Вінниця.-С.158-165.

36. Хошаба А.М. Решение некоторых проблем построения медицинских информационных структур международной компьютерной сети Internet //Вестник Винницкого государственного сельскохозяйственного института. Спецвыпуск журнала. Сборник трудов международного симпозиума "Наука и предпринимательство", 1999.-Вінниця-Львов.-С.67.

35. Хошаба А.М. Методы создания правил и средств разграничения доступа к информации в компьютерных центрах Internet //Вестник Винницкого государственного сельскохозяйственного института. Спецвыпуск журнала. Сборник трудов международного симпозиума "Наука и предпринимательство", 1999.-Вінниця-Львов.-С.62.

34. Хошаба O.М. Методичнi вказiвки до виконання лабораторних робiт з дисциплiни "Мiкропроцесори та програмне забезпечення iнтелектуальних систем" Частина I. Операцiйна система Unix. Для студентiв бакалаврських напрямкiв 6.0915 та 6.0804.-Вiнниця: ВДТУ, 1998. - 42 с.

33. Хошаба А.М. Построение медицинских информационных структур как новое направление в развитии компьютерной сети Internet //Мат. XVI об'єднаної наукової медико-техничної конференції Київ-Вінниця, 1998.-С.17-18.

32. Гнатишин М.С., О.Г.Процек, О.М.Хошаба Прогнозування невротичних розладів у жінок з різними характеристиками активності півкуль головного мозку і соціально-психологічного стану (Методичні рекомендації для лікарів). Укр. центр наукової та патентно-ліцензійної роботи. Вінниця.-1997.-27с.

31. Хошаба А.М., Сокур М.И. Опыт построения локальных компьютерных сетей в областной психиатрической больнице N2 /Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології, 1997.-Вінниця.-С.278-279.

30. Белошицкая А.А., Сокур М.И., Хошаба А.М., Рудометкин С.В. Структура общественно-опасных действий психически больных находящихся на принудительном лечении в отделениии с усиленным режимом /Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології, 1997.-Вінниця.-С.11-13.

29. Хошаба А.М., Сокур М.И., Коновалюк Е.И. Использование современных поисковых информационных технологий при изучении сенильных психозов /Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології, 1997.-Вінниця.-С.278-279. 

28. Гнатишин М.С., Хошаба О.М. Принципи розробки та застосування прогностичних психодіагностичних методів //Мат. XV об'єднаної наукової медико-техничної конференції Київ-Вінниця, 1997.-С.13-15. 

27. Хошаба А.М. Анализ динамики развития медицинских баз данны в STN International //Мат. XV об'єднаної наукової медико-техничної конференції.- Київ-Вінниця, 1997.-С.33-34. 

26. Хошаба А.М., Е.Г.Процек, М.И.Сокур  Зарубежные медицинские информационные структуры (Методические рекомендации для интернов и врачей). Ч.1.-Киев-Винница, 1996.-27с. 

25. Хошаба А.М.  Современные подходы к проблеме эпидемиологических исследований //Матеріали перших коледжських читань присвячених академіку Д.К.Заболотному.-Вінниця.-1996.-С.36-37. 

24. Хошаба А.М.  Решение некоторых вопросов оптимального подбора программных средств для построения медицинских геоинформационных систем /Материалы научно-технической конференции с международным участием "Приборостроение -96". Ч.2.-Винница-Судак, 1996.-С.113.

23. Хошаба А.М.  Применение комбинационного анализа в медико-биологических исследованиях //Материалы научно-технической конференции с международным участием "Приборостроение - 96". Ч.2.-Винница-Судак, 1996.-С.107. 

22. Хошаба А.М., Коновалюк Е.И. Использование современных поисковых информационных технологий при изучении некоторых вопросов психиатрии //ХIV об'єднана наукова медико-технiчна конференцiя: Тез. допов - Київ - Вiнниця, 1996.- С. 88-89.

21. Коновалюк Е.И., Хошаба А.М.   Математический анализ данных литературы по результатам проведения дексаметазонового теста как диагностического маркера психической и эндогенной деперсии //ХIV об'єднана наукова медико-технiчна конференцiя: Тез. допов - Київ - Вiнниця, 1996.- С. 81-82. 

20. Сокур М.І., Хошаба О.М. Динаміка розповсюдження показників хворобливості непсихотичних розладів психічних захворювань до і після виникнення аварії на ЧАЕС //Медико-соціальні аспекти ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: Тез. наук.-практ. конфер.-Вінниця, 1996.-С.95.

19. Хошаба О.М. Статистичне моделювання динаміки розповсюдження психічних захворювань з використанням автоматизованної системи AutoMed: автореф. на соіск. вчен. ступ. канд.техн. наук.-Київ, 1995.-25с. 

18. Хошаба А.М., Сокур М.И.  О проблеме повышения точности диагностико-прогностических таблиц //Материалы научно-технической конференции с международным участием "Приборостроение - 95".-Винница-Львов, 1995.-С.122. 

17. Хошаба О.М., Сокур М.І., Данілюк Ю.С. Підвищення точності діагностико- прогностичного способу в клінічних дослідженнях /раціоналіз. пропозиція.-Вінницький медичний університет ім. Н.І.Пирогова, N29 від 22.06.95р. 

16. Хошаба А.М., Гунько А.А., Сокур М.И. и др. Изучение влияния радиационных и гелиокосмических факторов на динамику поступления психических больных в стационар //Тези матеріалів науково-практичної конференції "Питання екологічної психіатрії", Київ-Вінниця- Донецьк, 1995.-С. 48.

15. Сокур М.И., Хошаба А.М. О трудностях построения математических моделей диагностики, прогнозирования и принятия врачебного решения в медико-биологических исследованиях //ХIII об'єднана наукова медико-технiчна конференцiя: Тез. допов - Київ - Вiнниця, 1995.- С. 24. 

14. Сокур М.И., Хошаба А.М., Корнейчук Т.Т. О внедрении компьютерных технологий в работу психиатрического стационара //ХIII об'єднана наукова медико-технiчна конференцiя: Тез. допов - Київ - Вiнниця, 1995.- С. 24. 

13. Сокур М.И., Хошаба А.М., Корнейчук Т.Т. Использование компьютерного мониторинга при исследовании динамики поступления больных в психиатрический стационар //ХIII об'єднана наукова медико-технiчна конференцiя: Тез. допов - Київ- Вiнниця, 1995.- С. 23. 

12. Гунько А.А., Сокур М.И., Хошаба А.М. Математические методы прогнозирования темпа прогредиентности заболевания у больных алкоголизмом с нарушением обмена липидов. //ХII об'єднана наукова медико-технiчна конференцiя: Тез. допов - Київ - Вiнниця, 1994.- С. 51. 

11. Hoshaba A.M., Gunko A.A., Socur M.I. Clinical prognosis of mental and narcotic disease with the help of automazed system AutoMed //ХII об'єднана наукова медико-технiчна конференцiя: Тез. допов. - Київ - Вiнниця, 1994.- С.47. 

10. Мінцер О.П., Данілюк Ю.С., Гунько А.А., Хошаба О.М., Сокур М.І. Методика визначення оптимальних меж розподiлення клінічних показників для покращення ефективності діагностики, прогнозування та лікування // Інформаційний лист. - N 117-94, вип. 7. 

9. Мінцер О.П., Гунько А.А., Хошаба О.М., Сокур М.І. Використання бальної оцінки (пата) в медико-біологічних дослідженнях //Інформаційний лист. - N 116-94, вип. 6. 

8. Hoshaba A.M. Automation system of differential diagnostics and clinical disease prognosis //ХI об'єднана наукова медико-технiчна конференцiя: Тез. допов. - Вiнниця-Київ, 1993.- С.92. 

7. Закопайло Г.Г., Хошаба А.М., Примаковский В.П., и др. Факторы риска рецидивов туберкулеза легких и их сравнительная оценка врачами и компьютером //Х об'єднана наукова медико-технiчна конференцiя: Тез. допов. - Вiнниця, 1992.- С. 63. 

6. Хошаба О.М., Закопайло Г.Г. Автоматизирована система дифференцiальної дiагностики та клiнiчного прогнозування //Х об'єднана наукова медико-технiчна конференцiя: Тез. допов. - Вiнниця-Київ, 1992.- С. 85. 

5. Хошаба А.М., Пилипчук В.Л. Опыт профориентационной работы в Малой Академии наук (школьников) //Тез. докладов научно-практической конференции 16-17 апреля 1992 года "Проблемы повышения качества подготовки специалистов в высшей школе". Ч.2.-Пенза, 1992.-С.111-112. 

4. Пилипчук В.Л., Хошаба О.М. Застосування комп'ютерної технiки в процесi формування медичних кадрiв //Республiканська наукова конференцiя "Застосування комп'ютерної технiки в учбовому процесi медичних ВУЗiв": Тез. допов.-Днiпропетровськ, 1991.-С. 26-27. 

3. Процек О.Г., Пилипчук В.Л., Хошаба О.М. Новi пiдходи до вивчення етичних питань лiкування //Науково-практична конференцiя на тему: "Суспiльнi науки в медичному ВУЗi: iсторiя і сучаснi проблеми" - Київ, 1991.- С. 2. 

2. Закопайло Г.Г., Хошаба А.М., Примаковский В.П., и др. Факторы, влияющие на возникновение рецидивов туберкулеза легких //IХ об'єднана наукова медико-технiчна конференцiя: Тез. допов. - Вiнниця, 1991.- С. 78. 

1. Закопайло Г.Г., Хошаба А.М., Примаковский В.П. О причинах рецидивов туберкулеза легких //Пробл. туб.-1991.-N8.-С.74-75.